numeros-en-español

Jak nauczyć się hiszpańskich liczb w łatwy sposób

Liczby w języku hiszpańskim są jednym z pierwszych wyzwań, przed którymi staje uczeń podczas nauki języka. W MaestroMio School chcemy, abyś nauczył się ich szybko i łatwo. Dlatego napisaliśmy ten artykuł, który z pewnością Ci pomoże.

Dzisiaj pokażemy Ci, jak nauczyć się liczb po hiszpańsku w łatwy i prosty sposób, licząc od 1 do miliarda.

Nauka liczb po hiszpańsku z MaestroMio

Liczby od 1 do 20

Liczby od 1 do 20 w języku hiszpańskim nie podlegają żadnym konkretnym zasadom. Innymi słowy, musisz nauczyć się ich na pamięć.

1 → Uno/a 11 → Once
2 → Dos 12 → Doce
3 → Tres 11 → Trece
4 → Cuatro 14 → Catorce
5 → Cinco 15 → Quince
6 → Seis 16 → Dieciséis
7 → Siete 17 → Diecisiete
8 → Ocho 18 → Dieciocho
9 → Nueve 19 → Diecinueve
10 → Diez 20 → Veinte

 

Od 21 do 29

Liczby od 21 do 29 są zapisywane za pomocą konstrukcji dwadzieścia+liczba (uważaj na akcenty!). Zobaczmy, jak tworzy się te liczby:

21 → Veintiún

22 → Veintidós

23 → Veintitrés

24 → Veinticuatro

25 → Veinticinco

26 → Veintiséis

27 → Veintisiete

28 → Veintiocho

29 → Veintinueve

Łatwe, prawda? Cóż, staje się coraz łatwiejsze! Od teraz możesz automatycznie uczyć się liczb po hiszpańsku.

Od 30 do 99

Liczby te są tworzone za pomocą nazwy dziesiątki (zobaczymy) i odpowiadającej jej liczby od 1 do 9. Przeczytaj poniżej, a zobaczysz, że nie jest to tak trudne, jak się wydaje.

30 (Treinta): Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. 70 (Setenta): Setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve.
40 (Cuarenta): Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. 80 (Ochenta): Ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve.
50 (Cincuenta): Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. 90 (Noventa): Noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve.
60 (Sesenta): Sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve.

 

Liczby w języku hiszpańskim od 100 do 999

100 → Cien. W wyższych liczbach (od 101) używana jest konstrukcja „sto + liczba od 1 do 99”. Czyli sto jeden, sto trzydzieści siedem, sto dziewięćdziesiąt dziewięć.

200 → Doscientos. Tak jak w poprzednim przykładzie: Doscientos uno, doscientos veinte, doscientos setenta y cinco…

300 → Trescientos. Trescientos cincuenta y tres, trescientos ochenta….

400 → Cuatrocientos. Cuatrocientos cuarenta, cuatrocientos tres…

500 → Quinientos. Quinientos ocho, quinientos treinta y nueve…

600 → Seiscientos. Seiscientos dieciocho, seiscientos treinta y seis…

700 → Setecientos. Setecientos cuarenta y nueve, Setecientos cuatro…

800 → Ochocientos. Ochocientos diez, ochocientos cuarenta y uno…

900 → Novecientos. Novecientos quince, novecientos noventa y nueve…

W języku hiszpanskim liczby od 200 do 999 mają płeć. Oznacza to, że musimy powiedzieć TRESCIENTOS euro i TRESCIENTAS hormigas.

Liczby od 1.000 do 999.999

Są one tworzone przez utworzenie liczby od 1 do 999 + tysiąc + liczba od 1 do 999. Liczby od 1,000 do 1,999 są wyjątkiem. Spójrzmy na kilka przykładów:

1.000 → Se escribe como MIL, no „unomil”. Si queremos decir 1.033, habría que ponerlo en letra como „mil treinta y tres”.

5.000 → Cinco mil.

45.215 → Cuarenta y cinco (número del 1 al 999) mil doscientos quince (número del 1 al 999).

999.999 → Novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.

Miliony

Przebiegają one według podobnego procesu. Ich konstrukcja jest następująca:

Liczba od 1 do 999 999 + miliony + liczba od 1 do 999 999.

Innymi słowy:

1.000.000 → Un millón.

6.000.000 → Seis millones.

10.534.121 → Diez millones quinientos treinta y cuatro ciento veintiún euros.

999.999.999.999 → Novencientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil noventientos noventa y nueve.

Miliardy

Tak samo jak w przypadku milionów. W języku hiszpanskim milion to milion milionów, a nie miliard. Innymi słowy:

👍 Un billón = 1.000.000.000.000

👎 Un billón = 1.000.000.000

Co z liczbami z ułamkami dziesiętnymi?

Liczby z ułamkami dziesiętnymi działają w taki sam sposób jak liczby całkowite, ale z cząstkami z i przecinkiem pomiędzy nimi.

Na przykład: 0,53 (cero coma cincuenta y tres) o 32,21 (treinta y dos con veintiuno).

Última Entradas

Kategorie

Más información

¿Necesitas información sobre nuestros cursos? Escríbenos.

    Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiere sie Datenschutzbestimmungen