Informacje dotyczące kursu
Typ kursu
Data rozpoczęcia kursu
Czas trwania kursu
Cena kursu
Dodatkowe usługi
Opłata administracyjna
Książka do gramatyki
Transport
( €)
Ubezpieczenie medyczne
( €)

KWOTA CAŁKOWITA: €Zapłać całą kwotę      Zapłać 150 Euro za rezerwacje
Uwagi i komentarze:
Imię:
Nazwisko:
Numer Pesel/ Paszportu:
Data urodzenia:
Płeć:
Mężczyzna      Kobieta
Dirección:
Narodowość:
Numer telefonu:
E-mail:
Poziom języka hiszpańskiego:
Jak dowiedziałeś się o MaestroMío?
Zasady i warunki
 Przeczytałem i akceptuję Politykę prywatności oraz Ogólne Warunki Szkoły Brio, S.L.
Możesz dokonać płatności kartą kredytową, naciskając poniższy przycisk:

* Studenci zapisani na kurs hiszpańskiego w MaestroMío muszą być objęci ubezpieczeniem medycznym. Jeśli jesteś obywatelem UE, musisz mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta jest dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów UE i upraszcza procedury płatności i zwrotu kosztów. Zalecamy, aby studenci z innych krajów wykupili ubezpieczenie medyczne oferowane przez MaestroMío, które gwarantuje wszystkie rodzaje opieki medycznej, w tym badania lekarskie, hospitalizację, leczenie chirurgiczne i różne wypadki. Nie obejmuje on leków ani opieki pozaszpitalnej, nie obejmuje też problemów stomatologicznych.